My Leadbox 1

"איך זה שהאידיוט הזה עושה כסף מנדל"ן ואני לא?"

וובינר מיוחד: שיטת ארבעת השלבים שתעזור לך לרכוש נכס משלך ללא צורך בהון התחלתי ומבלי לעזוב את עיסוקך הנוכחי 

ההדרכה האינטרנטית תתקיים ב-7/6/2018, יום חמישי בשעה 21:00 בדיוק!